Polityka prywatności

i plików cookies

 

Polityka cookies serwisu i sklepu online

www.aktywnaciaza.pl
Obowiązuje od: 01 września 2020 r.

§1
Stosowane definicje

1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy,
3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.aktywnaciaza.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych usług i produktów.
4. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.aktywnaciaza.pl, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość strony i Sklepu, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z administratorem danych osobowych.
5. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników i właścicielem Serwisu jest Julia Łazicka, ul. Kościelna 45d/10, 60-537 Poznań, adres do kontaktu: kontakt@aktywnaciaza.pl
6. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§2
Postanowienia ogólne

1. Serwis i Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Sklepu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, zapamietać dane do logowania, jeśli osoba zarejestrowała się w Serwisie.
2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

§3
Cele cookies.

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu i Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu i Sklepu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
2. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu i Sklepu.
3. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu i Sklepu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych na stronie zainstalowano:
a) Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym,
b) Wtyczkę Czat Facebooka, dzięki której osoby odwiedzające witrynę mogą porozmawiać z właścicielem Serwisu/Sklepu przez Messengera, klikając logo Messengera widoczne na stronie,
c) Kod śledzenia Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach.
4. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.
5. Facebook wykorzystuje pliki cookie i uzyskuje informacje o tym, że użytkownik odwiedza Serwis, w tym informacje o urządzeniu, którego używa oraz informacje o aktywności użytkownika beż żadnego dalszego działania z jego strony. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany.
6. Podczas korzystania z Czatu Facebooka właściciel Serwisu ma dostęp do danych osobowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwa, podawanych przez Użytkownika przy rejestracji konta w tym serwisie społecznościowym.
7. Serwis odpowiada za przetwarzanie danych z Czatu Facebooka na zasadach opisanych w polityce prywatności niniejszego Serwisu. Wykorzystanie danych przez Facebook odbywa się na zasadach opisanych w polityce prywatności i regulaminie Facebooka, który jest odrębnym administratorem danych.

§4
Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

1. Klikając ”Akceptuję. Przejdź do serwisu” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron.
3. Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i Sklepu.
4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu i Sklepu.
5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

§5
Postanowienia końcowe.

1. Serwis i Sklep zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i Sklepu.

Polityka prywatności danych osobowych strony i sklepu:

www.aktywnaciaza.pl
Obowiązuje od: 01 września 2020 r.

§1
Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie zakładania konta w Sklepie lub składania zamówienia jest Sprzedawca, tj. Położna z sercem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01-09-2015 pod numerem KRS: 0000573502, NIP: 781-191-45-07, Regon: 362355599, kapitał zakładowy: 5 tysięcy złotych, oraz Współadministrator danych, tj. Julia Łazicka, ul. Kościelna 45d/10, 60-537 Poznań, adres do kontaktu: kontakt@aktywnaciaza.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych w spółce Położna z sercem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Pani Karolina Wyrembek-Urban. Skargi i zapytania związane z przetwarzaniem należy kierować na adres: gabinet@poloznazsercem.pl
3. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług dostępnych w Serwisie, jak zapisanie się na newsletter, złożenie zapytania przez formularz kontaktowy lub czat online oraz dodanie opinii do produktów w sklepie online jest Julia Łazicka, ul. Kościelna 45d/10, 60-537 Poznań.
4. Współadministratorzy zobowiązują się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia i w zakresie zgodnym z umową o współadministrowanie danymi, przestrzegając postanowień niniejszej umowy, a także aktualnie obowiązujących przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2
Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
a) Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aktywnaciaza.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy czat online), składać zamówienia na produkty i towary (sklep on-line), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), założyć konto klienta, dodać opinię o produktach i usługach dostępnych w Sklepie.
b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych.
c) Współadministrator danych osobowych – podmiot, który współdecyduje o celu i środkach przetwarzania danych, na podstawie umowy o współadministrowanie zawartej, zgodnie z art. 26 RODO.
d) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie.
e) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe podawane w trakcie składania zamówienia, zapisu na newsletter lub kontaktu za pośrednictwem czatu online lub formularza kontaktowego.

§3
Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacji przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
b) rejestracji i założenia konta w Sklepie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
c) udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku sprzedaży lub faktury. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
d) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy, czat online lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
e) wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
f) dodania opinii o usługach i produktach dostępnych w Sklepie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
g) marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
h) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. i) RODO.

2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.


§4
Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
a) wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie, czat online lub zapisanie się do newslettera,
m) wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online podczas składania zamówienia,
b) rejestrację i założenie konta w Serwisie,
c) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności lub w trakcie korzystania z usług dostępnych w Sklepie.

§5
Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
a) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
b) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
c) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy,
d) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy lub zamieszkania, numer telefonu, informacje o historii zamówień,
e) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz adres.

§6
Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
a) przez okres trwania zawartej umowy, w celu realizacji zamówienia, kursu online lub warsztatu online,
b) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy, czat online, drogą telefoniczną lub mailową.
d) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, np. newsletter, założenie konta w Sklepie.


§7
Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
a) hostingu strony www,
b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania rachunków i faktur, obsługi zamówień,
c) prowadzenia obsługi księgowej.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym obsługę płatności.
6. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.


§8
Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
b) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Współadministratorem danych pod adresem: kontakt@aktywnaciaza.pl.

§9
Współadministrowanie danymi

1. W zakresie współadministrowania danymi administratorzy na podstawie art. 26 RODO zawarli umowę o współadministrowanie, w której ustalają zasady współadministrowania danymi osobowymi klientów i konsumentów, którzy zakładają konto w sklepie lub składają zamówienie online.
2. Współadministrowanie dotyczy takich czynności, jak złożenie zamówienia w Sklepie, realizacja zamówienia, przyjęcie płatności, wystawienie rachunku sprzedaży lub faktury, archiwizowanie dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Współadministratorzy zobowiązują się wykorzystywać informacje otrzymane od drugiej strony w trakcie współpracy jedynie w tych celach.
3. Współadministratorzy oświadczają, że podczas realizacji zamówienia będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszelkich pozostałych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na współadministrowanie danymi.
4. Osoba, której dane są przetwarzane może wykonywać prawa jej przysługujące na podstawie art. 15 – 23 RODO wobec każdego z Administratorów.
5. Współadministratorzy odpowiadają solidarnie za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy lub przepisami ochrony danych, wobec osób, których dane dotyczą.
6. Administratorzy danych przetwarzają dane we wspólnych, oznaczonych prawem celach, w związku z prowadzoną działalnością oraz zobowiązują się do podjęcia środków organizacyjnych i technicznych zabezpieczających dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieautoryzowaną modyfikacją.

§10
Przetwarzanie danych wrażliwych

1. W trakcie korzystania z produktów i usług dostępnych w Sklepie, w szczególności warsztatów i spotkań online lub treningów personalnych, mogą pojawiać się takie informacje, jak dane o stanie zdrowia i kondycji fizycznej osoby korzystającej z produktu.
2. Informacje wrażliwe są przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne, a podanie danych odbywa się z własnej woli osoby, której one dotyczą.
3. Osoby realizujące treningi i warsztaty online są upoważnione do przetwarzania danych.
4. Przetwarzanie danych wrażliwych odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

§11
Postanowienia końcowe

1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały po 14 dniach od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.